een veilig idee!

Rijbewijs buitenland

 

De afspraken die gelden voor rijbewijzen verschillen per land. Zo is de geldigheid van een rijbewijs niet in elk land hetzelfde. Ook voor het omwisselen van een rijbewijs bestaan verschillende regels.

Buitenlands rijbewijs gebruiken in Nederland

Tijdelijk verblijf in Nederland

Wie als bestuurder tijdelijk in Nederland verblijft (zoals een toerist), hoeft vaak alleen het eigen rijbewijs bij zich te hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestuurders met een rijbewijs afgegeven in de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA).

Definitief verblijf in Nederland

Wanneer iemand zich definitief vestigt in Nederland, dan is zijn of haar rijbewijs geldig tot 10 jaar na afgifte. Dit geldt voor rijbewijzen afgegeven in de EU of EVA.

Is het rijbewijs afgegeven in een ander land, dan is het rijbewijs nog 185 dagen na vestiging in Nederland geldig.

In sommige gevallen is het mogelijk om het rijbewijs om te wisselen zonder examen te doen. Soms kan dat niet. In het laatste geval moet er opnieuw examen gedaan worden.

Nederlands rijbewijs gebruiken in het buitenland

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Verblijft u maximaal 6 maanden in een ander land van de EU? Dan kunt u met uw Nederlandse rijbewijs aan het verkeer deelnemen. In landen buiten de EU is vaak een internationaal rijbewijs nodig. De ambassade van het betreffende land kan vertellen of een internationaal rijbewijs nodig is.

Definitief verblijf in het buitenland

Vertrekt u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld om daar te wonen? Binnen de EU kunt u uw Nederlandse rijbewijs blijven gebruiken zolang dit geldig is. Neem buiten de EU contact op met de instantie die in uw nieuwe woonland de rijbewijszaken regelt.

 

Meer info  hier