een veilig idee!

FAQ

Hoeveel rijlessen heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van je vorderingen. Ben je handig met koppeling en andere vaardigheden dan scheelt dit aanzienlijk in je lessen, heb je dit niet doe je er vaak iets langer over.

Gemiddeld heb je ongeveer 35  uur nodig.

Afhankelijk van de vorderingen kan dit meer of minder zijn

Er is geen vast aantal te noemen.

Het is zeer afhankelijk van je eigen motivatie en kunde.

Het aantal lessen dat je nodig hebt is ook afhankelijk van:

• Hoe snel je leert;
• Hoe vaak je oefent;
• De duur van je rijlessen;
• De aanleg die je hebt.

Krijg ik een vaste instructeur? 
In overleg met jou kijken we of je bij één of meer
instructeur(s) kunt lessen. Het voordeel wanneer je bij meerdere instructeurs rijdt is dat je bij het examen niet meer zenuwachtig wordt van een examinator die naast je komt zitten.

Met welke auto doe ik examen? 
Met de auto waar je de hele opleiding in hebt gereden dus de examinator stapt bij jou in de auto.

Mag ik voor mijn 18e al gaan beginnen met lessen?  Ja  Meer Info klik hier
 

Moet ik eerst theorie gaan halen? 
Nee dat is niet nodig. Maar je moet wel zo snel mogelijk beginnen, hoe eerder de theorie hoe eerder je praktijkexamen kan worden vastgelegd.

 

Kan ik vaker per week gaan lessen? 
Ja bij ons kun je vaker lessen. Meerdere malen per week of langere tijd achter elkaar. Dit doen we in overleg met jou. Ook hierbij geldt: vaker lessen dus meer ervaring en wellicht eerder het rijbewijs.

Moet ik ook een theorie-examen afleggen voor het motorrijbewijs (A) als ik al een autorijbewijs heb?
Ja, u moet bij het praktijkexamen verkeersdeelneming een geldig theoriecertificaat A aan de examinator tonen. Wel geldt sinds 1 juni 2000 de regel, dat u met een geldig rijbewijs B alvast met uw praktijklessen mag starten. Dit geldt ook als u al een militair theoriecertificaat heeft.

Sinds wanneer is het rijbewijs gesplitst in aparte categorieën voor B en BE ?
Wie tot 1984 het rijbewijs B haalde, kreeg het E-gedeelte voor aanhangwagens erbij. In 1984 zijn de eisen als gevolg van Europese regelgeving verscherpt. Daarom moet nu het E-gedeelte apart worden behaald

Wanneer heb ik een BE-rijbewijs nodig?
Om met een aanhangwagen te rijden hebt u niet altijd een BE-rijbewijs nodig. Uw rijbewijs B volstaat zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet meer weegt dan 750 kg. In bepaalde gevallen is het toegestaan een aanhangwagen van meer dan 750 kg te trekken met alleen het B rijbewijs.Dan mag de totale maximum massa van de totale combinatie niet meer dan 3500 kg zijn.In alle andere gevallen is een BE-rijbewijs verplicht.

Kan ik slechts JA/NEE vragen verwachten op mijn theorie-examen?
Nee, er zijn ja/nee vragen  A,B,C- en invulvragen. Bij het laatste soort vragen dient u een bepaalde snelheid, afstand, promillage enz. in te vullen. Ook kan er naar voertuigafmetingen worden gevraagd.

Welke documenten moet ik meenemen naar het theorie-examen?
De theorie-examenkaart, ingevuld en ondertekend (deze kunt u kopen bij de rijschool of bij de receptie van één van de theorie-examencentra van het CBR);
het afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (géén fotokopie en maximaal een half jaar oud),
- een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
- een recente pasfoto (kleur of zwart-wit), afmetingen vier bij drie centimeter. Op de pasfoto moet het gezicht van de aanvrager recht van voren tegen een lichte achtergrond zijn gefotografeerd u mag daarbij niet lachen, uw vakfotograaf is hierover ingelicht.

Mag ik praktijklessen volgen zonder dat ik over een geldig theoriecertificaat A beschik?
Ja, indien u in het bezit bent van een geldig rijbewijs B zijn, dat afgegeven is in een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of in een van de andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Dit worden de EG/EER-rijbewijzen genoemd.

Hoeveel punten heb ik nodig om te slagen voor mijn theorie-examen?
U dient minimaal 44 van de 50 gestelde vragen juist te beantwoorden om te slagen voor het theorie-examen.

Verschilt het theorie-examen voor de motor veel van het theorie-examen voor de auto?
Hoewel veel verkeersregels voor auto en motor hetzelfde zijn, zijn er bij het theorie-examen voor de categorie A diverse vragen die specifiek gericht zijn op het rijden met een motorfiets, zoals de plaats op de weg, het gebruik van de remmen e.d..

Hoe lang duurt het aanvragen van het praktijkexamen?
Wij verzorgen de aanvraag van het praktijkexamen.
Onze rijschool is aangesloten op het Examen Reservering Systeem (ERS) en daarom kunnen. Wij zelf een examendatum reserveren, die kan rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen.Wij hebben veel examens van tevoren ingekocht. De administratieve procedure duurt dan nog maar circa 3 weken.

Ik ben bijna 18 jaar oud. Kan ik al Motor rijles nemen?
Ja, volgens de wet mag je gaan lessen vanaf je 17e jaar. Je moet in het bezit zijn van een autorijbewijs of geslaagd zijn voor het theorie-examen motor. Dit geldt ook voor het nemen van een proefles.. Maar met de theorie leren kan je al vast beginnen. Je kan niet alleen de theorieboeken kopen, maar je kan ook het theorie-examen bij het CBR reserveren. Als je zo snel mogelijk met praktijk les wilt beginnen, kom dan bij ons langs om je in te schrijven. Wij maken dan de eerste lesafspraak op jouw 17e verjaardag.

Wat is het beginnersrijbewijs?
Het beginnersrijbewijs is een speciale regeling voor iedereen die voor de eerste keer een rijbewijs haalt. Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Wanneer u zich herhaaldelijk schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag, kunt u uw rijbewijs kwijtraken. Deze regels gelden overigens ook voor alle bestuurders die meerdere malen een verkeersovertreding hebben begaan, daarvoor staande zijn gehouden en zijn veroordeeld. De reden voor het invoeren van het beginnersrijbewijs is dat beginnende bestuurders vaker bij ernstige ongevallen betrokken zijn. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het beginnersrijbewijs een gewoon rijbewijs. U mag er overal en wanneer u wilt mee de weg op. Het verschil met vroeger zit in de regels die de overheid aan het bezit van het beginnersrijbewijs stelt. Het beginnersrijbewijs is op 30 maart 2002 ingevoerd. Voor meer info klik
hier

Voor wie ?
Het beginnersrijbewijs geldt voor alle beginnende bestuurders van motorvoertuigen, dus ook voor iemand die pas op zijn 60-ste zijn eerste rijbewijs haalt. Heeft u uw rijbewijs voor 30 maart 2002 gehaald, dan is er geen sprake van een beginnersrijbewijs.

Is er verschil tussen een beginnersrijbewijs en een gewoon rijbewijs?
Het beginnersrijbewijs is een gewoon rijbewijs en ziet er net zo uit als een gewoon rijbewijs. Het verschil zit in de regels die de overheid aan het bezit van het beginnersrijbewijs stelt.


Regels:


Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Wanneer u zich herhaaldelijk schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag kunt u uw rijbewijs kwijtraken.

Meerdere rijbewijzen

Wanneer u een rijbewijs heeft en u nog een ander rijbewijs wilt halen, dan krijgt u geen nieuw beginnersrijbewijs. De reden hiervoor is dat u al rij-ervaring hebt opgedaan in het verleden met het huidige rijbewijs. Deze regeling geldt ook als u een motorrijbewijs (A) hebt en u wilt een personenautorijbewijs (B) halen.

Bij eventuele overige vragen kunt U zich
wenden tot de receptie van
rijschool Buis:

Rijschool Buis
Laan van Vlaaderen 257
1066 JL  Amsterdam
Tel: 020 - 6853100


 

E-mailinfo@rijschoolbuis.nl