een veilig idee!

Medische keuring

Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 75 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Verder kunnen ook mensen met een handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen.

Onderdelen van de medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:

  • of de armen en benen goed functioneren;
  • wat de bloeddruk is;
  • of iemand voldoende gezichtsvermogen heeft;
  • of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

Een arts verricht de keuring. Soms wordt op advies van de arts een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven.

Medische keuring van senioren

Bestuurders van 75 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd. Bestuurders tussen de 65 en 75 krijgen een nieuw rijbewijs dat geldig is tot hun 75ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 70 jaar, dan is het rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Rijbewijs met handicap of beperking

Mensen met een handicap of beperking kunnen hun rijgeschiktheid bij het CBR laten toetsen. Zo kan het zijn dat u al een rijbewijs heeft, maar door bijvoorbeeld ziekte twijfelt aan uw rijgeschiktheid. In dat geval kunt u een beoordeling van de rijgeschiktheid bij het CBR aanvragen.

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervallen

Mensen met ADHD hoeven zich vanaf 1 juni 2013 niet langer standaard periodiek te laten herkeuren voor hun rijbewijs. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na 3 of 5 jaar een herkeuring uit te voeren. Voor vragen over een al lopende herkeuringsprocedure kunt u het beste contact opnemen met het CBR.

Periodieke herkeuring rijbewijs bij autisme vervallen

De standaard keuring voor mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) is per 1 oktober 2013 vervallen. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na 3 of 5 jaar een herkeuring uit te voeren.

Medische keuring voor beroepschauffeurs

Bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten een medische keuring ondergaan als ze een rijbewijs voor de eerste keer aanvragen en bij elke verlenging. Een rijbewijs voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs is 10 jaar geldig, als het voor 19 januari 2013 is afgegeven. Rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) afgegeven op of na 19 januari 2013, zijn 5 jaar geldig.

Tijdelijk afstand doen van zware rijbewijscategorieën

Chauffeurs die geen keuring willen ondergaan, kunnen tijdelijk afstand doen van hun zware rijbewijscategorieën (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E). Wanneer iemand geen keuring ondergaat, worden alleen de lichtere categorieën op het rijbewijs getoond. Als de chauffeur weer gebruik wil maken van de zware categorieën kan hij of zij zich alsnog laten keuren en een nieuw rijbewijs aanvragen.