Vervoer gevaarlijke stoffen

A.D.R

Het vervoer van gevaarlijke stoffen stelt bijzondere eisen aan de chauffeur, met name op het gebied van milieu en veiligheid.
De vakbekwaamheidsverplichting voor chauffeurs in het gevaarlijke goederenvervoer is vastgelegd in een internationale overeenkomst, het zogehete ADR-verdrag.
(Accord Dangereuses Route).

Alle chauffeurs van gevaarlijke stoffen vervoeren in de stukgoedsector dienen in het bezit te zijn van het Basiscertificaat.
Voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tankcontainers met een inhoud van meer dan 3000 liter, is er een aanvulling Tankvervoer. Bij deze theoretische opleiding is tevens een praktische oefening verplicht. Zonder het certificaat praktijkoefening is er géén examen mogelijk.
Chauffeurs die explosieve stoffen vervoeren dienen in het bezit te zijn van de aanvulling

Klasse 1.
Chauffeurs die radioactieve stoffen vervoeren dienen in het bezit te zijn van de aanvulling

Klasse 7.
Al deze certificaten zijn afzonderlijk te halen maar voor vergroting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt is het handiger om in één examen de bevoegdheid voor alle categorieën te halen.
De examenstof van de onderdelen overlapt grotendeels.
Alle examens ter verkrijging van een ADR-(deel)certificaat bestaan uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel.
Het schriftelijk en mondeling examen worden als aparte examens aangemerkt.

Het ADR-certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, om de bevoegdheid te behouden dient een herhalingtoets te worden afgelegd. Dit kan vanaf maximaal 1 jaar voor het verlopen tot maximaal 1 jaar na het velopen van het ADR-certificaat.

De cursus wordt op zaterdag gegeven en omvat 10, 13 of 15 zaterdagen.

De Kosten:
Basisopleiding    € 400,00
Basis + Tank    € 520,00
Basis + Tank + Kl. 1 & 7    € 600,00
Boeken    € 37,00
Praktijkoefening    € 52,00
Examen per onderdeel    € 65,00

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *